Termometre Nedir? Termometre Çalışma Prensibi

Termometre Nedir? Termometre Çalışma Prensibi

Termometre Nedir?

Herhangi bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan alet. Bugün kullanmakta olduğumuz termometreler, 1742 yılında İsviçreli astronom Anders Celsius tarafından bulunmuştur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan cıvalı termometrelerdir.

Celsius termometresi

Termometre Nedir? Çalışma Prensibi

Termometreler, genel olarak ince bir cam tüp halindedirler. Bu tüpün alt tarafında şişkince olan bölümde, cıva deposu vardır. Sıcaklık karşısında genişlemeye uğrayan cıva, bir sütun halinde cam tüp içinde yükselir önceden tespit edilmiş derece miktarlarına göre civanın bu yükselmesine sebep olan sıcaklık tespit edilmiş olur.

Genel olarak Santigrat, Fahrenheit, Reomür olmak üzere üç çeşit termometre vardır. Bunlar, genel yapı bakımından birbirlerinin aynısıdır. Ayrılan yönleri ise üzerlerinde bulunan rakamlardır. Bu da, kaynama derecesinin, her üçünde değişik olarak alınmasından kaynaklanmaktadır. Suyun donma derecesi, her üç termometrede 0 olduğu halde, kaynama derecesi, Santigratta 100, Fahrenheitta 212, Reomürde 80 olarak kabul edilmiştir.

Beğen  1
Yazar