Rönesans Nedir? Rönesans ile ilgili bilgi

Rönesans Nedir? Rönesans ile ilgili bilgi

Rönesans Nedir?

Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder.

15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, Antik Yunan filozof ve bilim adamlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.İtalya’da serbest düşüncenin olması ve İtalya’nın Roma uygarlığının kültür mirasını barındırması gibi sebeplerden ötürü Ronesans burada başlamıştır.

Rönesans Nedir? Rönesans ile ilgili bilgi

Ronesans’ın Sebepleri:

 • Orta çağın sonlarına Doğru Avrupa’da oluşan kültürel birikim.
 • Matbaa sayesinde fikirlerin kolaylıkla geniş kesimlere ulaşması.
 • Coğrafi keşiflerle ekonomik refahı artan halkın bilim ve sanata yönelmesi.
 • Mesen sınıfının ortaya çıkması (Mesen,sanat ve sanatçıya değer vererek onları koruyan her yönden destek veren varlıklı kimselerdir).
 • Antik Çağ Helen ve Yunan kültürüne ait eserlerin incelenmesi.

Rönesans dönemi sanatçılarından Leonardo Da Vinci’nin meşhur mona lisa tablosu

Rönesans’ın Sonuçları:

 • Skolastik düşünce yıkılmış yerini pozitif düşünceye bırakmıştır.
 • Bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanında önemli çalışmalar olmuştur.
 • Önemli sanatçılar yetişmiştir.
 • Bilimin gelişmesi daha sonra gerçekleşecek Sanayi inkılabının doğmasında etkili olmuştur.
 • Reform hareketlerine sebep olmuştur.
 • Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.

 

Beğen  2
Yazar