Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Hakkında Bilgi

Patent Nedir? Patent Nasıl Alınır? Hakkında Bilgi

Patent Nedir? Patent nasıl alınır?

Patent nedir: Bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır. Bu hakkı kullanabileceğini gösteren belgeye ise, patent belgesi denir. Buluşu yapılan neredeyse herşey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir aygıtın bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Eğer böyle bir durum varsa, patent sahibi ilgili kurum veya tüzel kişiye dava açarak hakkını alabilir.

Her ülkenin kanunlarında belirtilmiş olan patent yasaları ile yaratıcı fikirler ve bunların geliştirilmesini teşvik etmek için gereken koruma sağlanır. Bir ülkede verilmiş olan patent sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin net bir göstergesidir. Patent şok edici bir buluşun koruma altına alınmasıdır. Buluş sahibine verilen bir tekel hakkıdır. Amacı insanlığa faydalı bir buluşu ortaya koyan buluş sahibine, bu çabasından dolayı, bir süreliğine, avantaj sağlamaktır. Buluş yani patent tescili sahibine sağlanan bu ayrıcalıklarla, bir süreliğine yarar sağlaması amaçlanmakta, böylece patent tescilini yapması ile haklarına sahip çıkabilmektedir. Patent haklarına dair olarak düzenlenmiş olan 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ise patentin tanımında ; yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar patent verilerek korunur” denmektedir. 551 sayılı Kanun Hakkında Kararname‘nin amacı buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

Patent Nasıl Alınır? 

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak patent araştrması yapmasıdır. Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni birşeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır.

Patent başvurusu için gerekli olanlar:

  1. Başvuru dilekçesi(1 nüsha)
  2. Patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha)
  3. Buluş konusunu anlatan açıklama(3 nüsha)
  4. İsteme ait resimler(3 nüsha)
  5. özet(3 nüsha)
  6. Tarifname

olarak sıralanabilir. Mevcut patentleri aratmak ve detaylarını görmek için, Google Patent Search servisinden yararlanabilir, Türk Patent Enstitüsü’nün resmi web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz: www.turkpatent.gov.tr Bir buluşun patent tescili ile koruma altına alınabilmesi için şu kriterleri taşıması gerekmektedir.

Bu kriteri daha detaylı olarak tarif edelim.

YENİLİK Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir. Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.

Sanayiye Uygulanabilir Olma. Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

marka patent tescili,marka patent tescili nasıl yapılır, marka patent tescili hakkında bilgi,marka tescil,marka tescil hakkında bilgi,marka tescil nasıl olur

Beğen  3
Yazar