Klasisizm Nedir? Klasisizm Akımı hakkında bilgi

Klasisizm Nedir? Klasisizm  Akımı hakkında bilgi

Edebi Akımlar & Klasisizm

17.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Boileau akımın kurucusu olarak kabul edilir. Temel ilkeleri:

Sanat İnsan tabiatına önem vermeli vurgusu yapılır.

Eser dil, anlatım ve şekilde en olgunu yakalamaya çalışmalıdır.

Klasikler her toplumun heryerde aynı duygu ve düşüncede olduğunu kabul ederler.

Eserlerde değişmez tipler göze çarpar.

Fiziksel ve sosyal çevre çok önemli değildir, değişkendirler.

Amaç sanatta mükemmeli bulmaktır. Mükemmele ulaşmak konunun seçiminde değil,onu işlenmenmesinde ele alınmasındadır.

Sanatçıların belli bir kurala uyması düşüncesinde olan klasikler üç birlik kuralını doğmasına neden olmuştur.(Yer-zaman-eylem)

Klasikler eserlerinde kaba sözcüklere yer vermediği gibi, kahramanlarını hep soylu tabakadan seçerler.

Etkileyici, hoşnut kazanılması, tarih ve dinden ayrılması temel ilkedir.

Daha çok tiyatro benimsenmiştir. Tiyatro türü olarakta trajedi ve komedi ele alınmıştır.

Klasisizm Özellikleri

  • 17.yy’da Fransa’da çıkan bir edebiyat akımıdır.
  • Akıl,sağduyu ve insan doğası önem arz eder.
  • Konu olarak eski Yunan ve Latin konu alınır.
  • Mükemmelliyet esastır, konudan çok anlatım önemlidir.
  • Sanat sanat içindir.
  • Sanatçılar heryerde düşüncelerin aynı olduğunu kabul ederek değişmez tipler ortaya koymuştur.
  • Fiziksel ve Sosyal çevre değişken olduğu için fazla önem arz etmez.
  • Kahramanlarda ruhsal özellikler ön plandadır.
  • Yer-zaman-olay Tiyatrodaki üç birlik kuralını kapsar.

Klasisizm Temsilcileri

Boileau (şiir)

La Fontaine (fabl)

Racine,Corneille (trajedi)

Moliere (komedi)

Madame de La Fayette (roman)

La Bruyere (karakterleriyle)

Bossuet (hitabet)

Türk Edebiyatında Klasisizm

Şinasi: Şair Evlenmesi komedisi.

Ahmet Vefik Paşa: Moliere’den çevirileri.

Beğen  
Yazar