Kayı Boyu Hakkında Bilgi

Kayı Boyu Hakkında Bilgi

Kayı Boyu (KAYILAR)

Oğuz Kağan Destanına göre Oğuz’ların 24 boyundan, Divan-ı Lügati’t Türk’e göre ise 22 Oğuz Boyundan ikincisidir. Oğuzlar Üçok ve Bozok olarak iki kola ayrılır. Üçok (Gökhan, Dağhan, Denizhan), Bozok(Günhan, Ayhan, Yıldızhan). Kayılar Oğuzların Bozok kolunun bir boyudur. Osmanlı Devleti’ni kuran boy Kayı Boyu‘dur.

Kayı kuvvet ve kudret sahibi anlamına gelir. Kayıların simgesi iki ok ve bir yaydan oluşur. Bu boyun ilk ataları babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han‘dır.

Kayılar ilk olarak Ahlat bölgesine yerleşmişlerdir, daha sonra Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad Göçebe yaşayan Kayılar’ı Halep, Viranşehir ve Karacadağ yöresine yerleştirmiştir. Daha sonra Kayılar Ertuğrul ve Dündar Beyler komutasında Söğüt’ü kışlak Domaniç’i yazlık olarak kullanmışlardır.

Kayı Boyu hakkıda bilgi ve görseller

Kayı Amblem

Alaca Doğan’ı temsil eden iki ok ve bir yay kayıların amblemidir. İki ok ve bir yay Bağımsızlık-Güç-Hakimiyet anlamına gelir.

Kayı Boyu ve Hakkında Bilgi

 

 

 

Beğen  
Yazar