Bilgi Nedir? Bilgi Türleri Nelerdir?

Bilgi Nedir? Bilgi Türleri Nelerdir?

Bilgi Nedir?

Bilgi Nedir kısaca, suje (insan) ile obje (nesne) arasındaki bağ sonucu ortaya çıkan ürün olarak tanımlayabiliriz.

Bilgi Türleri Nelerdir?

 • Gündelik Bilgi
 • Teknik Bilgi
 • Sanat Bilgisi
 • Dini Bilgi
 • Bilimsel Bilgi
 • Felsefi Bilgi

Şimdi bunları sırasıyla açıklamaya çalışalım.

Gündelik (Düzensiz-Ampirik) Bilgi:

 • Gündelik yaşantılar neticesinde ortaya çıkan bilgilerdir
 • Belirli bir sistem gerektirmeyen bilgilerdir (Tecrübe sonucu elde edilmektedir)
 • Elde edilen sonuçlar kesin değildir (Düzenli ve yöntemli araştırma neticesinde elde edilmediği için)
 • Gündelik bilgi insanı yanıltabilmektedir
 • Hayatımızı kolaylaştıran bilgiler gündelik bilgi türüne girmektedir
 • Örnek: Bir kimsenin nane limonun gribe iyi gelmesini söylemesi gibi

Teknik Bilgi:

 • Bilimsel bilgilerin gündelik yaşantımıza uygulanması sonucu ortaya çıkan bilgilerdir
 • Örnek: Otomobil kullanmak ve benzeri gibi

Sanat Bilgisi:

 • Sezgi ve hayal gücüne dayalı bilgidir
 • Faydalı olma, doğruyu bulma kaygısı gütmemektedir
 • Özel eğitim ve yetenek gerektiren bilgidir

Dini Bilgi:

 • İnanmanın neticesinde ortaya çıkan bilgidir
 • Bilmekten çok, inanmaya dayanmaktadır
 • Kaynağı dini dogmalar, vahiy, ilahi emir ve yasaklardır

Bilimsel Bilgi:

 • Objektif ve tutarlı bilgilerdir
 • Akla dayalı ve eleştiriye açık bilgilerdir
 • Evrensel bilgilerdir
 • Neden-sonuç ilişkisine dayanan bilgilerdir
 • Birikimli olarak ilerlemektedir (Düzenli ve sistemlidir)

Felsefi Bilgi:

 • Subjektif ve kişisel bilgidir
 • Soru merkezlidir (Soru sorma, bilgiden daha önemlidir)
Beğen  
Yazar